Wyniki wyborów

🗓️ 17 listopada 2023

olimpiada biologiczna

16 listopada 2023 r. odbyły się w naszej szkole wybory przewodniczącego i opiekuna samorządu uczniowskiego. Frekwencja wyborcza wyniosła 60,5% (121 głosów). Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego otrzymali następującą liczbę głosów:
Kamil Aleksiejczyk: 83
Gabriela Swyd: 34
Głosów nieważnych: 4.
Tym samym Kamil Aleksiejczyk został wybrany nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. 

Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego kandydowała jedna osoba – Pani Jolanta Kosmala, która otrzymała 114 głosów i tym samym została wybrana na stanowisko Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Serdecznie gratulujemy Kamilowi i Pani Jolancie wysokiego poparcia społeczności szkolnej i wyboru na ważne stanowiska. 

Facebook Instagram Librus