Przyjaciele Liceum

Deklaracja Przyjaciela Liceum Katolickiego

 

Pragnę wspierać edukację na odpowiednio wysokim poziomie, wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw i wszechstronny rozwój uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim.

W celu zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły oraz dofinansowania dojazdów do szkoły uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, deklaruję dobrowolną comiesięczną lub jednorazową wpłatę na rzecz szkoły.

 

Konto bankowe: 22 1240 5602 1111 0010 9470 6801

Facebook Instagram Librus