Nauczyciele

Język polski

Dyrektor

mgr Ilona Lipkiewicz

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • wychowawca klasy 2A

Lubię naszą szkołę bo jest wyjątkowa, czego doświadczam na co dzień w pracy. Wspólnie z uczniami tworzymy wspaniałą atmosferę, która sprzyja nabywaniu przez nich wiedzy i umiejętności, a dla mnie jest miejscem, w którym z ogromną przyjemnością mogę realizować swoją pasję, jaką jest uczenie.

Dyrektor

mgr Ewa Huss-Nowosielska

 • absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • nauczyciel dyplomowany

Pracuję w szkole, gdyż lubię pracę z młodymi ludźmi i chcę im pokazać świat przez pryzmat kultury.

Język angielski

Dyrektor

mgr Monika Jagiełło-Jankowska

 • absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 • wychowawca klasy 1A

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów, troską o rozwój ich osobowości, bezpieczeństwo i zdrowie.

Lubię naszą szkołę, bo panuje tu klimat wzajemnej życzliwości a relacje oparte są na kulturze osobistej i szacunku.

Dyrektor

mgr Kamila Paukszto

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
 • nauczyciel mianowany

Praca w szkole to moja pasja. Dziecięce marzenia stały się rzeczywistością. Dlatego każdy dzień jest dla mnie przygodą. Pracując z uczniami dążę do ich wszechstronnego rozwoju, staram się rozbudzić w nich kreatywność oraz sprawić by każda lekcja była cennym darem, a nie przykrym obowiązkiem.

Dyrektor

mgr Anna Dubińska-Jankowska

 • absolwentka SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Warszawie
 • Certificate in Advanced English
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Pracując w szkole spotykam wielu ciekawych ludzi, od których też się uczę.
Najważniejsza w mojej pracy w szkole jest dobra współpraca z uczniami.

Język niemiecki

Dyrektor

mgr Anna Górska

 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego
 • nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów i swoim długoletnim doświadczeniem.

Lubię naszą szkołę, bo jest przyjazna uczniom i nauczycielom, otwarta na ich pomysły.

Język włoski

Dyrektor

mgr Hanna Dziubińska

 • absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie
 • nauczyciel mianowany

Lubię naszą szkołę za jej rodzinną atmosferę opartą na wzajemnym szacunku, uśmiechniętych, ciekawych świata uczniów oraz zapach espresso o poranku.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest nowoczesne podejście do nauczania języka, nauka poprzez zabawę, nowe technologie oraz immersja językowa czyli – słuchaj, oglądaj, czytaj to co lubisz, a nauka stanie się przygodą! Mój główny cel: zachwycić Italią. Uczę z radością, kocham to co robię.

Język rosyjski

Dyrektor

mgr Beata Bagieńska

 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się empatią, wyrozumiałością i cierpliwością wobec uczniów.

Lubię naszą szkołę, bo jest przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów.

Filozofia

Dyrektor

ks. dr Zdzisław Kieliszek

 • absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Filozofii)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • nauczyciel akademicki

 

Historia

Dyrektor

mgr Mariusz Gryszkiewicz

 • absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Najważniejszy w mojej pracy w szkole jest dobry kontakt z uczniami.

Lubię naszą szkołę ze względu na fajnych ludzi.

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów, troską o rozwój ich osobowości, bezpieczeństwo i zdrowie.

Lubię naszą szkołę, bo panuje tu klimat wzajemnej życzliwości a relacje oparte są na kulturze osobistej i szacunku.

Dyrektor

mgr Lucyna Królikowska

 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Najważniejsze w mojej pracy jest dobro ucznia i wspieranie jego rozwoju.

Pracując w szkole kładę nacisk na realizację treści kształcenia tak, by uczniowie mogli osiągać sukcesy na kolejnych etapach edukacyjnych.

Wiedza o społeczeństwie, historia, historia i teraźniejszość

Dyrektor

dr Marta Lik

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy  1B

Lubię naszą szkołę bo wszyscy się znamy, co sprzyja budowaniu relacji.

W przyszłości w szkole chcę pracować w oparciu o projekty edukacyjne oraz stwarzanie sytuacji, aby uczniowie mogli rozwijać kompetencje miękkie, które są coraz bardziej istotne dla pracodawców.

Geografia

Dyrektor

mgr Jolanta Kosmala

 • absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel kontraktowy
 • wychowawca klasy 2B

Pracując w szkole kieruję się zasadą: lubię to co robię. Praca z młodzieżą
i przekazywanie wiedzy z dziedziny geografii sprawia mi prawdziwą satysfakcję.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest sumienne przygotowanie uczniów do matury oraz rozbudzenie w nich ciekawości świata.

Biologia

Dyrektor

mgr Grażyna Żytko

 • absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny

Chemia

Dyrektor

dr inż. Damir Mogut

 • absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel akademicki
 • stopień naukowy doktora (specjalność: chemia i biochemia żywności)
Dyrektor

mgr inż. Anida Samoraj

 • absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej
 • nauczyciel dyplomowany

Fizyka

Dyrektor

mgr Barbara Morawska

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Praca w szkole otworzyła nowy rozdział w moim życiu, pełen wyzwań wymagających zaangażowania, kompetencji i ciężkiej pracy. Rekompensatą są przemiłe spotkania z naszymi wspaniałymi uczniami, których pozytywna energia, kreatywność i pasja sprawiają, że chcę aby ten rozdział trwał jak najdłużej.

Matematyka

Dyrektor

mgr inż. Aleksandra Mihal

 • absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej w Gdyni
 • nauczyciel kontraktowy
 • wychowawca klasy 4A

Pracując w szkole chcę przekazać moim uczniom jak najwięcej wiedzy praktycznej oraz pokazać im, że matematyka nie jest taka straszna.

Lubię naszą szkołę, ponieważ jest pełna życzliwych i pomocnych ludzi.

Informatyka

Dyrektor

mgr Mariusz Królikowski

 • absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, WSIiE w Olsztynie
 • Certyfikat ECDL-A
 • nauczyciel dyplomowany

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest stworzenie relacji z uczniami opartej na tolerancji, uznaniu, wzajemnym szacunku i życzliwości.

Lubię naszą szkołę, bo jest szkołą niepubliczną i daje nam wszystkim dużo większe możliwości.

Podstawy psychologii

Dyrektor

ks. dr hab. Piotr Duksa

 • absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • nauczyciel akademicki

Lubię naszą szkołę, bo jest bardzo dobra kadra pedagogiczna, życzliwi pracownicy administracji oraz super uczniowie z ciekawymi pomysłami.

W przyszłości w szkole chciałbym zlikwidować papierowe podręczniki, bardziej wykorzystywać w edukacji technologie informatyczne, ograniczyć do minimum prace domowe, a nacisk położyć na efektywność i skuteczność kształcenia podczas zajęć szkolnych.

Podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości

Dyrektor

mgr Krzysztof Rowiński

 • absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
 • nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym
 • prawnik

Pracując w szkole kieruję się szacunkiem do ucznia i jego światopoglądu.

Lubię naszą szkołę, bo panuje w niej przyjazna atmosfera.

Wychowanie fizyczne

Dyrektor

mgr Dariusz Kmieciak

 • absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca klasy 4B

Pracując w szkole kieruję się przede wszystkim dobrem ucznia.

Lubię naszą szkołę, bo panuje tu przyjazna atmosfera.

Dyrektor

mgr Czesław Sienkiewicz

 • absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
 • nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się pasją, realizacją marzeń zawodowych oraz satysfakcją z osiąganych wyników.

W przyszłości w szkole chcę realizować pasje sportowe uczniów.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dyrektor

mgr Małgorzata Sawkojć

 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się szacunkiem i empatią do drugiego człowieka.

Lubię naszą szkołę, bo stwarza warunki wszechstronnego rozwoju.

Religia

Dyrektor

ks. mgr Łukasz Światkowski

 • absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Doradztwo zawodowe

Dyrektor

mgr Adrianna Lewandowska

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie
 • nauczyciel mianowany
 • wychowawca klasy 3A

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest zaufanie, którym obdarzają mnie uczniowie i to, że mogę im pomóc, kiedy tego potrzebują.
Lubię naszą szkołę, bo pozwala na wszechstronny rozwój uczniów i nauczycieli, a także dlatego, że panuje w niej przyjazna atmosfera i dużo się dzieje.

Zajęcia rewalidacyjne

Dyrektor

mgr Anna Gess

 • absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie
 • nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się „głową, sercem i dłońmi”, czyli w myśl tej zasady wiedza, kompetencja, życzliwość, odpowiedzialność, empatia i emocjonalne zaangażowanie są mi cenne.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest dobro drugiego człowieka, wychowanie ku wartościom, rozwój emocjonalny i społeczny ucznia.

Facebook Instagram Librus