Krótko o nas

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim powstało 1 września 2018 roku. Liceum jest szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nie pobieramy czesnego. Nie zbieramy składek na komitet rodzicielski. Szkołę można wesprzeć dobrowolną wpłatą na konto szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole uczy się 202 uczniów w 8 oddziałach klasowych pod opieką 28 nauczycieli. Szkoła mieści się w wydzielonej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku warmińskim przy ul. Polnej 36 (w części byłego gimnazjum).

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pomagają dostosować placówkę do zmieniającego się świata i wyzwań współczesnej edukacji. Zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej odbywają się od poniedziałku do czwartku. W piątek realizujemy podstawę programową w formie prac projektowych, paneli dyskusyjnych, spotkań z fachowcami, wycieczek dydaktycznych, warsztatów naukowych, organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. W 2023 roku zrezygnowaliśmy z obowiązkowych prac domowych.

Wychowanie i nauczanie opierają się na systemie wartości chrześcijańskich. Dzięki indywidualnemu rozpoznaniu potrzeb i możliwości ucznia, każdy może rozwijać się i specjalizować w wybranej dziedzinie. Oddziały klasowe nie są profilowane, uczniowie dowolnie wybierają i realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym.

W szkole nauczyciele i dyrekcja starają stworzyć warunki do rozwijania zainteresowań
i umiejętności uczniów, położony jesz nacisk na nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez uczenie kreatywności i samooceny z uwzględnieniem propagowania zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw odpowiedzialności, uczciwości, samodyscypliny, solidności i kultury osobistej oraz kształtowanie postaw szacunku i tolerancji, z uwzględnieniem poszanowania dla różnorodności światopoglądowej i religijnej.

Mamy do dyspozycji halę sportową i siłownię, także do zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych i osobistych (książkowych). Poza pokojem nauczycielskim, w szkole jest pokój uczniowski dostosowany do odpoczynku, konsumpcji, spędzenia wolnego czasu. Uczniowie realnie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły.

Facebook Instagram Librus