Dyrektor

Dyrektor Piotr Duksa

Dyrektor

ks. dr hab. Piotr Duksa

p. 37

tel. 601 69 69 75

Nauczyciel matematyki i religii (SP nr 1 Ostródzie i LO nr 4 w Olsztynie). Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, prodziekan, dziekan). Prowadził zajęcia dydaktyczne przygotowujące studentów do pracy w zawodzie nauczyciela: podstawy dydaktyki, diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika szkolna. Wypromował 7 doktorów i 139 magistrów. Ukończył Studia Podyplomowe: „Psychologia społeczna” oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Od 2014 roku proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim. Od 2018 roku dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. Dba o dwójkę swoich podopiecznych: Stopka i Miko (kotki). Lubi morze, musicale i ogląda jeden serial „Na wspólnej”.

kurator oświaty Grażyna Przasnyska

Wicedyrektor

mgr Grażyna Przasnyska

p. 37

tel. 601 69 69 75

Nauczyciel matematyki (SP nr 4 w Olsztynie i Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie), zastępca dyrektora. Od 1997 roku praca w Kuratorium Oświaty w Olsztynie jako starszy wizytator, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, wicekurator oświaty. Od 2006 roku ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. W latach 2010-2016 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Studia podyplomowe z zakresu nadzoru pedagogicznego, wychowania rodzinnego i seksualnego, zarządzania i marketingu w oświacie. Członek zespołu powołanego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej do opracowania koncepcji zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Wykładowca na studiach podyplomowych dla dyrektorów szkół organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Politechnikę Gdańską. Od 2016 roku przewodnicząca komitetu głównego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Od 2018 roku zastępca dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. Szczęśliwa mama dwójki dorosłych dzieci: Ani i Michała oraz babcia Leny. W wolnym czasie lubi spacery, dobrze gotuje i sporo czyta.

Facebook Instagram Librus