Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w roku szkolnym 2024/2025

 

ZAPEWNIAMY:

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój umysłu i serca w przyjaznej atmosferze,
 • kształtowanie osobowości w duchu wartości chrześcijańskich,
 • wsparcie aspiracji i talentów,
 • indywidualne podejście do ucznia.

WYBÓR PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

Nasza szkoła jest wyjątkowa i otwarta na potrzeby młodzieży, bo uczniowie sami wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym. Decyzję podejmują (bardziej świadomie) po zajęciach z nauczycielami, podczas których zostaną zapoznani z zakresem rozszerzeń poszczególnych przedmiotów i sposobem ich realizacji. Przedmioty rozszerzone wybiorą we wrześniu.

PROPONUJEMY NAUKĘ NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH:

 • język angielski
  oraz
 • język niemiecki lub
 • język rosyjski lub
 • język włoski.

PONADTO W NASZYM LICEUM:

 • zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej odbywają się od poniedziałku do czwartku; w piątek realizujemy podstawę programową w formie prac projektowych, paneli dyskusyjnych, spotkań z fachowcami, wycieczek dydaktycznych, warsztatów naukowych, organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą,
 • nie zadajemy uczniom prac domowych (z wyjątkiem lektur z języka polskiego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym),
 • nie pobieramy czesnego (szkoła jest dostępna dla wszystkich),
 • mamy do dyspozycji halę sportową i siłownię, także do zajęć pozalekcyjnych,
 • uczniowie korzystają z szafek ubraniowych i osobistych (książkowych),
 • jest pokój uczniowski wyposażony w kanapy, stoliki, gry planszowe, kawę, herbatę, lodówkę, mikrofalówkę,
 • uczniowie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły,
 • autobus szkolny dowozi uczniów do szkoły i odwozi po lekcjach na trasie: Bartoszyce – Lidzbark Warmiński KLO – Bartoszyce.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

ETAP 1:

od 6 maja do 21 czerwca 2024 r. złożenie w sekretariacie szkoły lub przesłanie przez e-mail: klolidzbark@gmail.com  wniosku o przyjęcie do liceum:
⬇️ do pobrania…

ETAP 2:

do 11 lipca 2024 r. dostarczenie do sekretariatu szkoły:
     – oryginału lub kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
     – oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

ETAP 3:

informacja telefoniczna i e-mailowa o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły,
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie do sekretariatu szkoły:
     – oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
       egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej),
     – dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
     – ewentualnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

SEKRETARIAT LICEUM:

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00
tel. 601 69 69 75
e-mail: klolidzbark@gmail.com
ul. Polna 36, p. 37 (parter), 11-100 Lidzbark Warmiński

 

DZIEŃ OTWARTY

– sobota, 20 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 – 12.00

Serdecznie zapraszamy!

Facebook Instagram Librus