Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

01.09.2022
05-16.09
08.09.2022
15.09.2022
22.09.2022
30.09.2022
14.10.2022
25-28.10
31.10.2022
01.11.2022
10.11.2022
11.11.2022
25.11.2022
06.12.2022
08.12.2022
22.12.2022
23.12-01.01
06.01.2023
05.01.2023
18.01.2023
19.01.2023
20.01.2023
21.01-05.02
06.02.2023
07.02.2023
14.02.2023
21.03.2023
30.03.2023
03-04.04
06-11.04
25.04.2023
26.04.2023
28.04.2023
01.05.2023
02.05.2023
03.05.2023
04-19.05
04-08.05
02.06.2023
08.06.2023
09.06.2023
19.06.2023
20.06.2023
20.06.2023
21.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
24.06-31.08
Rozpoczęcie roku szkolnego
Wybory Rady Samorządu Klasowego
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. II-III
Wstępna deklaracja maturalna
Dzień Edukacji Narodowej
Wybory Przew. Sam. Uczniowskiego
Dzień dodatkowo wolny
Dzień ustawowo wolny
Apel — Święto Niepodległości
Dzień ustawowo wolny
Szkolny Festiwal Talentów
Mikołajki
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I-IV
Wigilijne spotkania klasowe
Przerwa świąteczna
Dzień ustawowo wolny
Ostatni dzień wpisania przewidywanych ocen niedostatecznych
Ostatni dzień wystawienia ocen
Rada pedagogiczna
Szkolny Dzień Sportu
Ferie zimowe
Rozpoczęcie zajęć po feriach
Ostateczna deklaracja maturalna
Walentynki
Dzień Filmowy
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I-IV
Rekolekcje Wielkopostne Ks. Łukasz
Przerwa świąteczna
Ostatni dzień wystawienia ocen kl. IV
Rada pedagogiczna
Zakończenie roku klas IV
Dzień ustawowo wolny
Dzień dodatkowo wolny
Dzień ustawowo wolny
Egzaminy maturalne
Dni dodatkowo wolne
Ostatni dzień wpisania przewidywanych ocen niedostatecznych
Dzień ustawowo wolny (Boże Ciało)
Dzień dodatkowo wolny
Ostatni dzień wystawienia ocen
Rada pedagogiczna
Zajęcia turystyczno-rekreacyjne
Zajęcia turystyczno-rekreacyjne
Zajęcia turystyczno-rekreacyjne
Zakończenie roku szkolnego
Wakacje
Dyr+Wych
Wych
WDyr+Wych
WDyr+Wych
WDyr+Wych
Wych
4B + MJ
SKW
1A+1IL
2B + MO
ZA +AL
Wych
RSK+Wych
Dyr
4A+ML
Wych
1B+ JK
3B + DK
Wych
Ks. Łukasz
Dyr
3A+AM
Dyr+WDyr
Dyr
Wych
Wych
Wych
Dyr
Facebook Instagram Librus