Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023
05-15.09.2023
05-29.09.2023
07.09.2023
13.09.2023
15.09.2023
18-22.09.2023
24-30.09.2023
29.09.2023
02.10.2023
13.10.2023
23-27.10.2023
27.10.2023
31.10.2023
01.11.2023
24.11.2023
06.12.2023
11-21.12.2023
21.12.2023
22.12.2023
23.12-01.01
05.01.2024
16.01.2024
18.01.2024
19.01.2024
21.01-04.02
05.02.2024
07.02.2024
08.02.2024
14.02.2024
23.02.2024
11-12.03.2024
22.03.2024
28.03.02.04
03-26.04.2024
20.04.2024
22.04.1024
24.04.2024
26.04.2024
29.04-03.05
07-24.05.2024
07-09.05.2024
30.05.2024
31.05.2024
03.06.2024
14.06.2024
18.06.2024
21.06.2023
22.06-31.08
Rozpoczęcie roku szkolnego
Wybory Rad Samorządów Klasowych
Integracja klas pierwszych
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. II-IV
Ostatni dzień wyboru przedmiotów R (kl. 1)
Próbne matury (R)
Wymiana polsko-niemiecka
Szkolny Dzień Sportu
Wstępna deklaracja maturalna
Dzień Edukacji Narodowej
Debata i wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Wielka Gra Szkolna
Dzień dodatkowo wolny
Dzień ustawowo wolny
Szkolny Festiwal Talentów
Mikolajki
Próbne matury CKE (poziom P i R)
Wigilijne spotkania klasowe
Dzień dodatkowo wolny
Przerwa świąteczna
Ostatni dzień wpisania przewidywanych ocen niedostatecznych
Ostatni dzień wystawienia ocen
Rada Pedagogiczna
Studniówka
Ferie zimowe
Rozpoczęcie zajęć po feriach
Ostateczna deklaracja maturalna
Spotkanie z rodzicami klas I-IV
Walentynki
Panel dyskusyjny "Co robić w przyszłości"
Rekolekcje Wielkopostne
Mistrzostwa sportowe
Przerwa świąteczna
Promocja KLO
Dzień Otwarty
Ostatni dzień wystawienia ocen klas IV
Rada Pedagogiczna
Zakończenie roku klas IV
Dni ustawowo i dodatkowo wolne
EGZAMINY MATURALNE
Dni dodatkowo wolne (matury)
Dzień ustawowo wolny (Boże Ciało)
Dzień dodatkowo wolny
Ostatni dzień wpisania przewidywanych ocen niedostatecznych
Ostatni dzień wystawienia ocen
Rada Pedagogiczna
Zakończenie Roku Szkolnego
Wakacje
DYR+WYCH
WYCH
WYCH
DYR+WDYR+WYCH
DYR+WDYR+WYCH
WYCH+DYR
DYR
WYCH
CS+DK
WYCH
3B+MO
SKW
4A+AM
4B+DK
2B+JK
DYR
WYCH
N-LE
N-LE
DYR
WYCH+RODZICE
WYCH
DYR+WDYR+WYCH
2A+IL
1B+ML
DYR
DK+CS
WDYR+SU
WDYR+SU
N-LE
DYR
3A+AL
DYR+WDYR
N-LE
N-LE
DYR
1A+MJ
Facebook Instagram Librus