Kryteria rekrutacji

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka angielskiego,

wyniki egzaminu ósmoklasisty,

​​​​​​​Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Facebook Instagram Librus