Wybory do Samorządu Uczniowskiego

🗓️ 29 października 2023

olimpiada biologiczna

Lista kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

  • Gabriela Swyd
  • Kamil Aleksiejczyk

Kandydatka na opiekuna SU:

  • pani Jolanta Kosmala

Kolejne terminy:

  1. kampania wyborcza kandydatów od 27 października do 14 listopada 2023 r.
  2. debata wyborcza, dn. 14 listopada 2023 r.
  3. przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego dn. 16 listopada 2023 r. (głos oddać można na przerwach i okienkach w godzinach 8.00 – 13.00, na II piętrze)
  4. ogłoszenie wyników wyborów, dn. 17 listopada 2023 r.
Facebook Instagram Librus