Wizyta w Zakładzie Karnym w Kamińsku

🗓️ 25 kwietnia 2024

olimpiada biologiczna
23 kwietnia klasy 2A i 2B udały się do Zakładu Karnego w Kamińsku (1200 osadzonych). Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się z zasadami naboru do Służby Więziennej, strukturą organizacyjną i specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej oraz środkami przymusu bezpośredniego wykorzystywanymi podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Spotkanie miało także charakter prewencyjny. Poznaliśmy konsekwencje łamania przepisów prawa i odpowiedzialności za swoje czyny.
Serdecznie dziękujemy Kadrze Zakładu Karnego w Kamińsku za przeprowadzone prelekcje, oprowadzenie po zakładzie, a przede wszystkim za możliwość przyjechania. Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi oraz ogrom wiedzy jaki mogliśmy pozyskać. Była to dla nas bardzo dobra lekcja wychowawcza.
Facebook Instagram Librus