Sukces w rankingu szkół

🗓️ 9 maja 2024

olimpiada biologiczna

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2024, przeprowadzonym i opublikowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, nasza szkoła znalazła się na pierwszym miejscu spośród liceów położonych w górnej części naszego województwa, na północ od Olsztyna.

W rankingu uwzględniono wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym (35%) jak i rozszerzonym (45%) oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych (20%). Źródła danych wykorzystanych do rankingu pochodziły od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, co – jak podkreślają organizatorzy rankingu – gwarantowało wiarygodność i rzetelność prezentowanych wyników.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy uczniom za dobre wyniki w nauce, a nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie, życzliwość i bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Facebook Instagram Librus