Q & A

Czy jest taka możliwość, abyśmy z koleżanką znalazły się w tej samej klasie?

Tak, nie ma problemu. Proszę o tym napisać wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły.

Czy naprawdę nie muszę wybierać przedmiotów rozszerzonych w momencie składania dokumentów do KLO?

Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym nastąpi we wrześniu. Najpierw nauczyciele na pierwszych lekcjach przedstawią treści kształcenia danego przedmiotu, wymagania, zasady oceniania, zaprezentują swój styl pracy. Będzie można porozmawiać, zastanowić się i wtedy podjąć decyzję co do wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym (dwóch obowiązkowo, ewentualnie więcej dla zainteresowanych). 

Jakby ktoś chciał potem zmienić przedmiot do wyboru, czy istnieje taka możliwość?

Tak, czasami uczniowie naszej szkoły dokonują takiej zmiany.

Facebook Instagram Librus