Maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości

🗓️ 7 lipca 2023

olimpiada biologiczna

43 tegorocznych maturzystów (z 44 zdających maturę) odebrało 7 lipca br. świadectwa dojrzałości. Jedna osoba w sierpniu będzie zdawała egzamin z matematyki w terminie poprawkowym. Życzymy powodzenia!

Egzaminy maturalne w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym wypadły bardzo dobrze. Średnie % punktów z egzaminów, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, są wyższe niż średnie w kraju, naszym województwie i powiecie.

W naszym liceum (biorąc pod uwagę 90 szkół województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzających maturę) najlepiej wypadły egzaminy z:

  • chemia (poziom rozszerzony) – 2 miejsce w województwie,
  • język polski (poziom podstawowy) – 5 miejsce w województwie,
  • biologia (poziom rozszerzony) – 5 miejsce w województwie,
  • język angielski (poziom rozszerzony) – 5 miejsce w województwie,
  • wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) – 7 miejsce w województwie.

Wszystkim zdającym maturę oraz nauczycielom, którzy do matury naszych absolwentów przygotowali, serdecznie gratulujemy już osiągniętych i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Facebook Instagram Librus