Zajęcia terenowe

🗓️ 19 maja 2023

olimpiada biologiczna

W piątek, 19 maja uczniowie klasy 2A i 2B uczęszczający na rozszerzenie z geografii, wzięli udział w zajęciach terenowych. Celem naszej wycieczki był obszar chronionego krajobrazu Doliny Symsarny. Na miejscu uczniowie wykonywali poszczególne zadania związane m.in. z opisem obiektu hydrologicznego i zagospodarowania terenu. Ponadto przeprowadziliśmy badania terenowe i zestawiliśmy je z obliczeniami, które wykonywaliśmy na bieżąco ( natężenie przepływu, pomiar prędkości wody w korycie, wyrysowanie profilu poprzecznego rzeki, zbadanie pH wody). W drodze powrotnej zwiedziliśmy dalszą część parku odwiedzając ścieżkę sensoryczną, która sprawiła wiele radości poszczególnym uczestnikom zajęć.

Facebook Instagram Librus