Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas czwartych

🗓️ 28 kwietnia 2023

olimpiada biologiczna

28 kwietnia 2023 r. 47 uczniów klas czwartych (100%) otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, zdobywając tym samym wykształcenie średnie. Podczas uroczystego apelu słowo do zebranych skierował Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Łagocka, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anna Badurowicz, Dyrektor Liceum ks. Piotr Duksa.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę uzyskując średnią ocen 4,75 i wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie otrzymali nagrody, a rodzice listy gratulacyjne. Sportowców szkoły nagrodzili Panowie: Czesław Sienkiewicz i Dariusz Kmieciak. Pani Grażyna Żytko wręczyła nagrodę Marcinowi Zadrożnemu za udział w Olimpiadzie Biologicznej. Ksiądz Dyrektor przyznał specjalną nagrodę Katarzynie Łagockiej za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole (5,56), wzorowe zachowanie, profesjonalne pełnienie funkcji Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i wysoką kulturę osobistą. Pani Wicedyrektor Grażyna Przasnyska oraz Wychowawcy podziękowali rodzicom za twórczą współpracę w ciągu 4 lat.

Następnie wychowawcy klas: 4A – Pani Marta Lik i 4B – Pani Monika Jagiełło-Jankowska wręczyli świadectwa ukończenia szkoły.

W dalszym ciągu uroczystości absolwenci z wielką klasą podziękowania dyrekcji, wychowawcom, wszystkim nauczycielom (także prowadzącym lekcje w młodszych klasach) oraz wszystkim pracownikom szkoły, z Panią Alicją Siemaszko na czele.

Na koniec przy dźwiękach sentymentalnej muzyki mogliśmy obejrzeć prezentację zdjęć z czterech lat szkolnej edukacji, klasowych imprez, wycieczek, spotkań i różnych nietypowych sytuacji.

Uroczystość ciekawie przygotowali uczniowie klasy 3A wraz z wychowawcą Panią Aleksandrą Mihal. Naszym Absolwentom 2023 życzymy jak najlepszych wyników egzaminów maturalnych i dostania się na wybrane studia. Będzie nam Was brakowało!

Facebook Instagram Librus