ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

 

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:
      -  języka polskiego,
      -  matematyki,
      - języka angielskiego,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • szczególne osiągnięcia ucznia.
   

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

 


W najbliższym czasie
22.12- Czwartek

Wigilijne spotkania klasowe

23.12- Piątek

Początek przerwy świątecznej

do góry ↑